Osallistumisen aika

Demokratia on vaativa valtiomuoto. Kansanvalta edellyttää jatkuvaa ylläpitoa paitsi hallintojärjestelmän liikkuvilta osilta, kuten ministeriöiltä, virastoilta, virnaomaisilta – myös kansalaisilta, kansanvallan käyttäjiltä. Joskus tämä oikeus saattaa tuntua ylimääräiseltä velvollisuudelta. Varmaan niin on juuri nyt, kun takana on tuoreessa muistissa viime kevään kuntavaalit ( […]

Lue lisää