Liiton äänensävy vaaleissa 2022

JHL kampanjoi kohtuullisen näkyvästi edustajistovaalien tärkeyden puolesta, teemalla “mikä on sinun äänensävysi?” . Monialaisen ja laajasti erityyppisiä työntekijöitä edustavan liiton agendassa tasapuolisuus ja reilu peli korostuvat, kuten kuuluukin. Liian usein ammattiliitot eriytyvät ajamaan vain jonkun tietyn ammattiryhmän etua, sitä selkeämmin mitä parempi ote tuolla ryhmällä on neuvotteluihin – esimerkkinä nyt vaikkapa paperiliitto ja lääkäriliitto. Vaikka oman työmarkkinaedun yksisilmäinen ajaminen saattaa ajoittain, oman liiton hyvän neuvotteluaseman takia, merkitä jonkun toisen ammattiryhmän etujen heikentymistä tai työehtojen parantamisen vaikeutumista, vahvat yhden sektorin liitot ajavat solidaarisuutta tuntematta omien jäsentensä hyvää.

JHL ei ole tällainen liitto eikä voi olla, meidän liittomme siipien suojiin kasautuu merkittävä osa julkisen sektorin ja myös sote-kentän altavastaajista, tavallisen kuntatyöntekijän ohella. Tasapuolisuus ja rehellisyys muodostuvat liitollemme ensiarvoisen tärkeiksi ominaisuuksiksi, joita tulisi vaalia kaikissa tilanteissa – suurten työehtosopimusneuvottelujen paineessa, arkipäivän pienissä päätöksissä (jotka monesti muuttuvat laajan jäsenmäärän kohdatessaan arkea suuremmiksi päätöksiksi ), ja myös sisäisen edunvalvonnan tilanteissa, kuten edustajistovaaleissa.

Nyt on aiheellista kysyä JHL:n liittojohdolta – mikä on teidän äänensävynne näissä vaaleissa?

Omasta näkökulmastani joudun äärimmäisen pettyneenä toteamaan, että se – liiton palkatun ammattijohdon äänensävy – ei ole meidän yhteisen liittomma yhteinen väri. Ei, tuo ammattijohto on osoittanut, että heille edustajistovaalin väri on puolueen väri. Johto, jonka tulisi suorittaa työtehtäviään äärimmäisen tasapuolisesti ja suurta rehellisyyttä vaalien, on sortunut härskiin vaalipeliin, omalla työajallaan, niissä työtehtävissä joista heille jokaisen jäsenen toimesta palkkaa maksetaan. Tuossa asemassa liittojohto ei voi – tai ei pitäisi voida – asettua jonkun ehdokasryhmän taustajoukoksi. Menettelemällä vastoin rehellisyyden ja tasapuolisuuden vaatimusta, he täydellisesti menettävät ainakin minun luottamukseni.

Miten voisin uskoa, että liittomme terävin kärki jokapäiväisissä työtehtävissään tekee ratkaisuja puolueettimasti ja jäsenten kokonaisetua ajatellen, jos he edustajistovaalien yhteydessä pyrkivät harkitusti ja häikäilemättömästi harhauttamaan jäsenistöä, oman poliittisen etupiirinsä hyväksi? En mitenkään. Jos olisi joku mahdollisuus, jolla voisin välttyä maksamasta heille jatkossa palkkaa – muu kuin liitosta luopuminen – tarttuisin siihen heti.

Puhun tässä ulostulossa Motiivi-lehden käyttämistä edustajistovaalien mainonnassa, ja etenkin tapaa jolla se on tehty. Jäsenistölle saattaa hyvinkin olla epäselvää, millä tavalla liittoamme käytännössä johdetaan. Edustajisto, jota nyt käytävillä vaaleilla kasataan seuraavaksi viisivuotiskaudeksi, jakautuu kahden poliittisesti värittyneen ryhmän kesken, sosiaalidemokraattien vetämään ja vasemmiston vetämään ryhmään. Molempiin kuuluu toki myös sitoutumattomia edustajia. Samalla tavalla jakautuvat liiton johtotehtävät.

Motiivin välissä jokainen JHL:n jäsen on saanut vaalimainoksen, jonka kannessa liiton puheenjohtaja ja toinen toimialajohtaja vetoavat äänestyksen puolesta liiton ja oman tehtävänsä äänensävyllä ja pyytävät tutustumaan liitteen ehdokkaisiin. Liitteessä esillä ovat tietenkin vain SDP-ryhmän ehdokkaat. Liitteellä pyritään tarkoituksellisesti ja harkiten antamaan sellainen kuva, että tuossa liitteessä olisivat kaikki ehdokkaat – siis että jäsenen tarvitsee valita vain heidän joukostaan. Jätetään puheenjohtajan äänellä mainitsematta, että liittessä on vain toinen osa ( tosin hieman suurempi puoli ) kaikista ehdokkaista.

Kun muistetaan, että tasapuolisen ja rehellisen johtamisen puuttuminen on yksi suomalaisen työelämän suurimmista ongelmista, jonka ratkaiseminen on kaikkien ammattiliittojen toimintaedellytysten ja jäsenten hyvinvoinnin kannalta oleellista, tuottaa kirvelevää pettymystä huomata, ettei edes omassa liitossa kyetä siihen – tasapuoliseen ja rehelliseen johtamiseen. Että omien poliittisten tavoitteiden takia ollaan valmiita heikentämään liiton sisäistä yhtenäisyyttä likaisella pelillä omissa edustajistovaaleissa.

Politiikkaa on mahdotonta tehdä ilman puolueita, vaaleja on mahdotonta käydä ilman puolueiden mukanaoloa. Kuitenkin, palkatuilta johtohenkilöiltä haluaisi nähdä poliittisen pelin ylittävää toimintaa. Siihen suuntaan haluaisin itse liittomme kehittyvän.

Vastaa

Harmaa vaate

15.5.2021